sol-vind-vatten

Detta erbjuder vi

Utifrån er förbrukning bedömer vi ert behov av krafttillförsel och vi matchar detta behov med lämpliga produktionsanläggningar. PSP erbjuder en mix av förnybara energislag som anpassas efter företagets förbrukning. Baserat på er vilja och era möjligheter erbjuder vi finansieringslösningar som möter era krav. Vi ser till att service och förvaltning av anläggningen sköts professionellt. Ert engagemang blir därför enkelt och tryggt. Våra paketerbjudanden innebär säkrade kostnader till ett konkurrenskraftigt pris och ett ansvarsfullt deltagande i det gemensamma miljöarbetet.

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som är viktig i arbetet för att minska koldioxidutsläppen. Teknikutvecklingen har gjort att kostnader sjunkit betydligt och att vindkraft i goda vindlägen idag är konkurrenskraftig i jämförelse med annan ny elproduktion. PSP är en oberoende part med stor erfarenhet av vindkraft och har tillgång till många av Sveriges bästa vindkraftverk.

Solkraft

Solkraft är en miljövänlig energi som utvinns ur solens strålar genom solceller. Den storskaliga solkraften är under stark utveckling i Sverige. Stora takytor kan ge plats för solpaneler som kan skapa betydande förnybar krafttillförsel till företagets elförbrukning.

Vattenkraft

Vattenkraft är fortfarande den viktigaste energikällan för förnybar elproduktion i Sverige. PSP har tillgång till småskaliga vattenkraftverk i främst södra Sverige.

Hyr eller köp din förnybara energikälla

Operationell leasing – vi hyr ut förnybara energianläggningar till företag som är intresserade av att vara producenter av förnybar energi utan att flytta kapital från ordinarie verksamhet och önskar ett all-inclusive paket, vilket betyder att företaget står utan finansiella och operationella risker.

Finansiell leasing – erbjuds till företag som vill ha ett långsiktigt engagemang i förnybar energi men som inte vill eller kan flytta kapital från ordinarie verksamhet. Företaget leasar vindkraftverk av en investerare/bank och PSP hjälper med att utarbeta bästa finansieringslösningen. Anläggningen nyttjas under kontraktstiden och därefter kan företaget välja att lämna tillbaka anläggningen, förlänga avtalet eller köpa ut anläggningen.

Egen direktinvestering - erbjuds till företag som har kapital tillgängligt och vill investera i förnybara energianläggningar.

Både vid hyresavtal och vid köp av anläggning är PSP en trygg partner för urval och selektering av anläggning samt långsiktig i förvaltning och service av era nya tillgångar.

Partner Partner