footprints
Flodesschema ny

Prisindikation

Med avseende på företagets behov och vilja kan vi ge en fingervisning på vilka lösningar som är möjliga och vilka besparingar som kan göras.

Förstudie

För att ge en så komplett bild som möjligt över nuvarande och framtida behov, gör vi en förstudie som innebär att vi analyserar samtliga energibehov och andra förutsättningar för att utvärdera hur vi kan skapa en bättre totalekonomi i företaget. Vi arbetar tillsammans med kvalificerade partners för att analysera och utvärdera hur lösningar kan skräddarsys för att passa med företagets behov. Förstudien består av:

  • Teknisk analys
  • Ekonomisk och juridisk analys
  • CSR-analys

Offert

Utifrån företagets egen analys av förstudien presenterar vi en offert.

Avtal

Hyresavtalen löper oftast på kortare tid medan investeringslösningarna vanligtvis är mer långsiktiga åtaganden.

Installation

Den tekniska installationen varierar beroende på de lösningar vi levererar. Vår ambition är att ha en så kort period som möjligt mellan signerat avtal och installation.

Drift

Driftansvaret behåller PSP under kontraktstiden.

Partner Partner