summer

Vi bryr oss

Vi är ett företag som tillhandahåller förnybar kraftproduktion till stora förbrukare av el. PSP har stor erfarenhet av förnybar energi. Vi vill föra producenter och förbrukare närmare varandra – vi vill göra det lätt för företag och organisationer att ta eget ansvar för sin elförbrukning. En spårbar förbrukning som leder ner till den egna produktionsanläggningen. PSP har kunskapen om driften av produktionsanläggningar, vilket gör ett eget kraftengagemang till ett rent nöje för företaget. Som oberoende part på marknaden kan våra finansierings- och driftslösningar skapa de bästa förutsättningar för företag att på ett enkelt sätt kunna producera sin egen elkraft. PSP har verktygen som underlättar för företag att bidra i omställningen till ett förnybart energisamhälle.

84751410_450px


Kraftförsörjning har alltid varit ett stort fokusområde för svenskt näringsliv. En egen kraftproduktion har intresserat den tunga industrin som kan hantera stora produktionsanläggningar. Småskalig vattenkraft har till stor del varit kraftförsörjande för den lokala verksamheten.

I delar av Europa pågår en decentralisering av kraftproduktion. El produceras inte bara av staten och stora energibolag, utan allt fler industrier och innehavare av bostäder investerar för att kunna producera sin egen el. Att vara självförsörjande möjliggör lägre och stabilare elkostnader. Marknaden för egenproduktion är snabbt växande, men har tills nu förutsatt omfattande eget arbete för att knyta kontakter med elmarknadens olika parter. Inte nu längre.

PSP möjliggör egen förnybar elproduktion utan kapitalinsats och utan att företag behöver skaffa nya kompetensområden. Genom ett starkt nätverk erbjuder vi skräddarsydda lösningar till både elproducenter, stora förbrukare och distributörer. Wallenstam, Ikea, SCA och Google är exempel på företag som engagerar sig i miljöfrågan genom att producera förnybar energi. Basindustrin, kommuner, fastighetsbolag och stora företag investerar i egen kraftproduktion för att:

  1. Vara självförsörjande av förnybar kraft
  2. Säkra sina elkostnader
  3. Sänka sina elkostnader


Affärsidé

Power Supply Partner Nordic AB, PSP, har som affärsidé att skräddarsy energilösningar för förbrukarens behov. Lösningen paketeras och levereras till förbrukaren tillsammans med eventuell finansiering, driftavtal och elhandelsavtal.

Vision

Att göra det enkelt och tryggt för det vanliga företaget att producera sin egen förnybara energi.

Partner Partner